ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ TÀI NĂNG ĐỂ ĐƯỢC TÀI TRỢ 100% CHI PHÍ SANG NHẬT BẢN LÀM VIỆC BẰNG VISA KỸ SƯ.

Chương trình được tổ chức dưới sự hợp tác của Công ty Clay Việt Nam và các doanh nghiệp tại Nhật Bản, giúp các Kỹ sư tiềm năng có cơ hội sang Nhật Bản làm việc, trau dối kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để trở thành đội ngũ Kỹ sư có chất lượng làm việc trong môi trường quốc tế.

Cảm nhận của học viên
Đội ngũ giảng viên
Lịch sắp khai giảng