Giảng viên Nguyễn Thị Thu Phương
- Chuyên gia cấp cao trong lĩnh vực kế toán - thuế (10 năm kinh nghiệm làm việc trong các công ty nước ngoài, đặc biệt là các công ty Nhật Bản tại Việt Nam)
- Chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn và quản lý nhân sự trung cao cấp
Các khoá học sắp khai giảng