ƯƠM MẦM NHÂN LỰC, ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

Công Ty Cổ Phần Clay Việt Nam được thành lập vào tháng 10 năm 2016 bởi công ty Clay Accounting Force Inc.

Với sự phát triển trao đổi nhân lực mạnh mẽ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản, Clay Việt Nam hướng đến trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn và cung cấp nguồn nhân lực, là nơi hội tụ của nguồn nhân lực chất lượng cao. Một địa chỉ tin cậy cho tất cả các đối tác để phát huy tiềm năng của mình.

Phối hợp với Clay Nhật Bản để khảo sát thị trường và đưa ra tư vấn cho các đối tác Nhật có mong muốn đầu tư vào thị trường Việt Nam. Từ giai đoạn khảo sát thị trường đến thành lập công ty con, văn phòng đại diện hoặc trụ sở và tiếp tục tư vấn trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

10/2016             Thành lập Clay Việt Nam tại thành phố Hà Nội

10/2017             Hợp tác với JICA về dự án tăng cường chất lượng nguồn nhân lực

05/2018             Thiết lập quan hệ với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với dự án Kỹ Sư Tài Năng, mở lớp đào tạo đầu tiên với 20 học viên

07/2018             Mở lớp đào tạo Kỹ Sư Tài Năng đầu tiên

06/2019             Mở lớp đào tạo thứ 4 với tổng số 50 học viên

2019-2020         Tham gia dự án: “Khảo sát thu thập dữ liệu về Hợp tác các chương trình ODA và Chương trình Thực tập sinh Kỹ thuật của Nhật                             Bản” cho tổ chức JICA

04/2021             Hỗ trợ thành lập công ty ITEC Việt Nam: Thành lập công ty, tuyển dụng nhân sự, hỗ trợ hệ thống Hành chính – Kế toán tại Việt                             Nam…

05/2021             Mở lớp đào tạo thứ 8, nâng tổng số học viên lên 90 bạn

06/2022             Thiết lập quan hệ đối tác với Công ty Cổ Phần Nhân lực Hồng Hà trong việc đào tạo Thực tập sinh kỹ năng, mở lớp TTS đầu tiên                            với 10 học viên, dự kiến mở lớp TTS thứ 2 vào tháng 8/2022

08/2022             Mở lớp đào tạo thứ 11 tại Clay, nâng tổng số học viên lên 120 bạn