Giảng viên Isamu WATANABE
- Cựu kỹ sư trưởng của tập đoàn YAMAHA
- Chuyên gia về kỹ thuật
Các khoá học sắp khai giảng