Giảng viên Shinei YAMADA
- Kiểm toán viên quốc tế - tại California (CPA USA)
- Chuyên gia về kế toán chiến lược
 
Các khoá học sắp khai giảng